Hotel SMARAGD, Dudince

2015-09-20 14:56:11
Vetranie kuchyne
Hotel SMARAGD, Dudince

Vetranie kuchyne v hoteli SMARAGD v areáli kúpelov Dudince. Kompletný návrh, výroba a dodávka vetrania rekonštruovanej kuchyne.

Vetranie kuchyne Hotel SMARAGD Dudince, GreMi KLIMA, s.r.o.

Vetranie kuchyne Hotel SMARAGD Dudince, GreMi KLIMA, s.r.o.

Vetranie kuchyne Hotel SMARAGD Dudince, GreMi KLIMA, s.r.o.

Vetranie kuchyne Hotel SMARAGD Dudince, GreMi KLIMA, s.r.o.

Vetranie kuchyne Hotel SMARAGD Dudince, GreMi KLIMA, s.r.o.