MEDLINE - čisté priestory, Bánovce nad Bebravou

2015-09-28 11:14:47
vzduchotechnika čistých priestorov
MEDLINE - čisté priestory, Bánovce nad Bebravou

Kompletný návrh, projekcia, a dodávka vzduchotechniky čistých priestorov vo framaceutickej výrobe MEDLINE v Bánovciach nad Bebravou.

Čisté priestory vo farmaceutickej výrobe MEDLINE

Čisté priestory vo farmaceutickej výrobe MEDLINE

Čisté priestory vo farmaceutickej výrobe MEDLINE

Čisté priestory vo farmaceutickej výrobe MEDLINE

Čisté priestory vo farmaceutickej výrobe MEDLINE

Čisté priestory vo farmaceutickej výrobe MEDLINE