Testujeme podtlakovú radu filtrov GREFILT

2014-01-30 11:00:00
Pomaly dokončujeme testy 2. generácie očakávaných podtlakových filtrov GREFILT. Namerané parametre sú velmi povzbudzujúce.
Testujeme podtlakovú radu filtrov GREFILT

Podarilo sa dosiahnuť výrazné zvýšenie výkonu pri zachovaní kompaktných rozmerov, a nižšej hmotnosti konštrukcie. Zákazníkom tieto zariadenia poskytnú vďaka vysokej účinnosti ešte väčšiu úsporu, spoľahlivé riadenie obrovský odsávací výkon vzhľadom k zastavanej ploche. Prvé aplikácie plánujeme už v priebehu tohoto roka.