Výrobný areál firmy DONG HEE Slovakia, Strečno

2014-06-27 14:59:51
vzduchotechnika výrobnej haly, klimatizácia administratívnej budovy, vzduchotechniky lakovní
Výrobný areál firmy DONG HEE Slovakia, Strečno