GREFILT

-

Odsávací filter

Veľké riešenie s malými nákladmi. Na maximum vytiahnutá účinnosť. Na minimum zosekané prevádzkové náklady. Veľké možnosti rozširovania funkcionality.

To všetko za cenu štandardu.
GREFILT
GREFILT

Popis

Šetrenie elektrickej energie
je štandard

Odsávací ventilátor je v našej dodávke štandardne ovládaný frekvenčným meničom. Tento ovláda vstupnú frekvenciu motora ventilátora. Treba si uvedomiť, že už 20% zníženie otáčok motora dokáže znížiť spotrebu motora o 59% oproti nominálnej hodnote príkonu. Citlivé nastavenie frekvencie podľa aktuálnej potreby odsávacieho systému tak umožňuje výrazne upraviť energetické nároky odsávacieho systému.

Ako aj šetrenie tepla

Zaujímavou súčasťou zostavy filtračnej jednotky je aj klapka, automaticky reagujúca na vonkajšiu teplotu. Zatiaľ, čo v horúcich dňoch všetok odsatý vzduch vyfukuje do exteriéru, v chladnom období zabezpečí spätné vháňanie vyčisteného a zohriateho vzduchu do interiéru dieľne. Navyše velkokapacitné textilné výustky zabezpečia jeho prirodzenú distribúciu do priestoru, bez nepríjemného pocitu prievanu. Draho vykúrené teplo si tak neodsajete „von oknom“.

Ventilátory vlastnej konštrukcie

Filtre GREFILT sú štandardne dodávané s odsávacími ventilátormi vlast-nej konštrukcie a výroby GKR. Robustný rotor, oceľový plášť o sile 3 mm, optimalizovaný systém uloženia alebo spoľahlivý motor sú prv-ky overeného agregátu s dlhou životnosťou.

Inteligentné riadenie pomocou LCD panela

Prehľadný LCD panel na ovládacej jednotke filtra poskytuje komplet-né informácie o jeho stave, činnosti a nastaveniach.

Čistenie až po úplnom zastavení

K celkovej energetickej bilancii prispievajú aj detaily ako spustenie čistenia filtra až po úplnom dobehu ventilátora, čo má vplyv na vyššiu účinnosť čistenia, dlhšiu životnosť fltračných hadíc a nižšiu energetickú náročnosť čistiaceho procesu.

Zapadá do systému SMART

Podľa potreby odsávacieho systému môžu riadiť spustenie a rýchlosť šnekového zásobníka a turniketu filtračnej jednotky ostatné kompatibilné zariadenia zo systému GreMi, ako napríklad automatické klapky SMARTeYe. Začlenenie alebo rozšírenie jednotlivých komponentov odsávania kedykoľvek v čase, vám tak prináša vždy maximálnu užitkovú hodnotu.

Aplikácie

Linea, s.v.d. Blansko

Design a výroba komerčných a súkromných interiérov

Dopyt

V prípade, že máte záujem o naše Riešenia, vyplňte prosím nasledujúci kontaktný formulár

V prípade, že nás chcete kontaktovať priamo: +421 41 509 20 20