GREFILT VAC

-

Podtlakový odsávací filter

Veľké riešenie s malými nákladmi. Na maximum vytiahnutá účinnosť. Na minimum zosekané prevádzkové náklady. Veľké možnosti rozširovania funkcionality.

A to všetko v čistom–podtlakovom prevedení.
GREFILT VAC
GREFILT VAC

Popis

Šetrenie elektrickej energie je štandard

Odsávací ventilátor je v našej dodávke štandardne ovládaný frekvenčným meničom. Tento ovláda vstupnú frekvenciu motora ventilátora. Treba si uvedomiť, že už 20% zníženie otáčok motora dokáže znížiť spotrebu motora o 59% oproti nominálnej hodnote jeho príkonu.

Citlivé nastavenie frekvencie podľa aktuálnej potreby odsávacieho systému tak umožňuje výrazne upraviť energetické nároky odsávacieho systému.

Ako aj šetrenie tepla

Zaujímavou súčasťou zostavy filtračnej jednotky je aj klapka, automaticky reagujúca na vonkajšiu teplotu. Zatiaľ, čo v horúcich dňoch všetok odsatý vzduch vyfukuje do exteriéru, v chladnom období zabezpečí spätné vháňanie vyčisteného a zohriateho vzduchu do interiéru dieľne.

Navyše velkokapacitné textilné výustky zabezpečia jeho prirodzenú distribúciu do priestoru, bez nepríjemného pocitu prievanu. Draho vykúrené teplo si tak neodsajete „von oknom“.

Bezpečnosť je priorita

výbuchové membrány

Na odlahčenie pri explózii prachu sú špecializovaným návrhovám softwérom presne dimenzovavé výbuchové membrány. Všetky filtračné jednotky tak spĺňajú požiadavky normy ATEX.

požiarny systém

K bezpečnostnému komfortu prispieva v štandardnej dodávke protipožiarny systém filtračnej jednotky. Tento jednak indikuje prítomnosť dymu v priestore filtra a jednak prostredníctvom zabudovaného suchovodu s rýchlospojkou umožňuje rýchly zásah v prípade požiaru.

Príslušenstvo a škálovateľnosť

Príslušenstvo a škálovateľnosť

Modulárny systém filtračných jednotiek GREFILT VAC je navrhnutý na filtráciu odsávaného vzduchu z prašných prevádzok spracovania dreva, drevotriesky a podobne. Filtračná jednotka je osadená hadicovým filtrom, ktorý odsatý odpad kumuluje v zbernej komore. K filtračným jednotkám GREFILT VAC je k dispozícii bohaté príslušenstvo, ktoré umožňuje široké možnosti ďalšieho spracovania odsatého drevného odpadu.

Na vyčistenie (regeneráciu) filtra môže byť inštalovaný buď systém mechanického oklepu vibračným motorom, systém impulzov stlačeného vzduchu – pulsjet, regenerácia spätným ventilátorom, alebo pneumatickomechanická regenerácia. Výkon systému je ľahko škálovatelný dostavbou ďalších modulov, bez znehodnocovania už existujúcej investície.

Dotkni sa. Pozri. Tu. Tam. Teraz. Vždy...

Dotkni sa. Pozri. Tu. Tam. Teraz. Vždy...

Vzdialená správa

Ku komfortu nechýba ani vzdialené ovládanie filtra.
Z ktoréhokoľvek webového prehliadača, kedykoľvek, môžete zistiť stav filtra, prípadne identifikovať potrebu servisu, či už pravidelného alebo havarijného.

Inteligentné riadenie pomocou dotykového panela

Prehľadný LCD panel na ovládacej jednotke filtra poskytuje kompletné informácie o jeho stave, činnosti a nastaveniach.

Príslušenstvo

Príslušenstvo

1. turniket Tlakovo oddeľuje filtračnú jednotku od systému pneumatickej dopravy, alebo od výsypného kontajnera.
2. konštrukcia pre kontajner Sada pre inštaláciu uživateľom definovaného zberného kontajnera pod filtračnú jednotku.
3. závitovkový dopravník Na dopravu odseparovaného odpadu.
4. silo zásobník Na uskladnenie odpadu vo volnom stave alebo zbriketovaného odpadu.
5. konštrukcia nad briketovač Sada pre inštaláciu briketovača pod filtračnou jednotkou.
6. pneumatický transport odpadu Sada pre pneumatickú dopravu odpadu napríklad do sila.
7. servisná pochôdzna plošina Súvislá plošina na servisovanie a údržbu filtračnej zostavy.
8. protipožiarny hasiaci systém do prívodného potrubia Aktívny protipožiarny systém na vstupnom potrubí, ktorý detekuje a likviduje prípadný požiar šíriaci sa od filtra.

Aplikácie

DIG-NET Mróczen, Polsko

1200 m2 filtračnej plochy v Polskom závode DIG-NET.

Dopyt

V prípade, že máte záujem o naše Riešenia, vyplňte prosím nasledujúci kontaktný formulár

V prípade, že nás chcete kontaktovať priamo: +421 41 509 20 20