AMES Ostrava

AMES Ostrava

AMES Ostrava

Kompletné odsávanie a spracovanie drevného odpadu a sušiareň dreva u producenta priemyselných obalov.

Riešenie

V roku 2013 spoločnosť AMES k existujúcim prevádzkamPlzeň, Kuřim a Ostrava–Vítkovice dobudovala novostavbu vpriemyselnom areáli Ostrava–Mošnov. Nová hala sústredilatechnológiu z dovtedajšej prevádzky v Kopřivnici, administratívnea logistické centrum, ako aj nové technologické zariadenia. Kedžestavba bola spolufinancovaná z fondov Európskej únie starostlivovyberaný víťaz tendra musel byť schopný nielen pokryť komplexnúdodávku odsávania, vykurovania, sušiarne, riadenia a prepravnýcha obslužných ciest, ale kompletnú dodávku a oživenie zaručiť vovelmi krátkom čase. Suverréne zvíťazila ponuka od GreMi KLIMA,pričom veľmi zaujal a tiež značné očakávania vyvolal systémriadenia SMARTeye obsluhujúci všetky dodávané komponenty.

Rozsah dodávky:
• kotolňa s kotlami na biomasu
• vykurovanie areálu
• sušiareň drevnej hmoty
• kompletné technologické odsávanie – filter
GREFILT, cyklón a systém SMARTeye
• briketovací lis
• klimatizácia a odvetrávanie

Zobraz na mape

Dosiahnuté hodnoty:

 • energetických nákladov
  OPTIMALIZÁCIA

  energetických nákladov

 • a certifikácia
  VALIDÁCIA

  a certifikácia

 • bezpróblemový servis a podpora
  SERVIS

  bezpróblemový servis a podpora