AVION Shopping Park

AVION Shopping Park

Bratislava, Ostrava

Svetoznámy švédsky retailový koncern pri vstupe do strednej Európy použil zaujímavú cestu. Namiesto u nás zavedenej praxe prvotnej projekcie a následného tendrovania podľa projektovej dokumentácie, vyzval uchádzačov z radov realizačných firiem k vypracovaniu cenového riešenia na základe TENDROVÉHO ZADANIA A dlhoročnými skúsenosťami vycibreného manuálu požadovaných prevádzkových parametrov. Garancia ich dosiahnutia počas celej záručnej doby prevádzky komplexu sa považujú za samozrejmosť...

Riešenie

Splnenie požiadaviek nielen garantovať, ale aj ponúknuť zaujímavú cenu. Či už budovanie obchodného centra v Bratislave v roku 2008, alebo jednotlivé fázy prístavby v priebehu rokov 2009-2012, alebo tiež kompletná dodávka vzduchotechniky, klimatizácie, vetrania, vykurovania, kanalizácie A zdravotechniky Shopping parku v Ostrave v roku 2012, boli rozhodne dobrou skúškou schopností projektantov, engineeringu, montáže, ako aj logistiky. Perfektný súlad, rýchle dodacie termíny, bezproblémová pripravenosť pri odovzdaní diela a školení obsluhy komplexu sú akiste atribúty, pre ktoré je dlhodobá spolupráca s GreMi KLIMA už akousi samozrejmosťou.

Brief na stiahnutie
Zobraz na mape

Dosiahnuté hodnoty:

 • energetických nákladov
  OPTIMALIZÁCIA

  energetických nákladov

 • a certifikácia
  VALIDÁCIA

  a certifikácia

 • bezpróblemový servis a podpora
  SERVIS

  bezpróblemový servis a podpora