ELTEK Energy Slovakia

ELTEK Energy Slovakia

Adiabatické chladenie

So spoločnosťou ELTEC sme začali spolupracovať v roku xxx pri stavbe novej prevádzkovej haly. Postupne sme v Liptovskom Hrádku realizovali dve desiatky realizačných akcií, rekonštrukcií prestavieb a dostavieb chladenia, klimatizácie vetrania a vykurovania. Vznikol tak až bezpríkladný vzťah nás ako komplexného partnera pre TZB s investorom.

Riešenie

Adiabatické chladenie
+ ergonomické parametre ochladeného vzduchu (relatívna vlhkosť)
- Menšia účinnosť pri vysokej relatívnej vlhkosti vonkajšieho vzduchu (vzhľadom na klimatické pomery v regióne, bezproblémové)
+ charakter prevádzky vyhovuje použitiu adiabatického chl. (veľké zdroje tepla v chladenom priestore)

Pre porovnanie:

kompresorové chladenie adiabatické chladenie rozdiel
     
cena investície 240 000,- € cena investície 80 000,- € -67,0%
cena prevádzky 9 720,- €/rok cena prevádzky 2 860,- €/rok -70,5%
Zobraz na mape

Dosiahnuté hodnoty:

 • energetických nákladov
  OPTIMALIZÁCIA

  energetických nákladov

 • a certifikácia
  VALIDÁCIA

  a certifikácia

 • bezpróblemový servis a podpora
  SERVIS

  bezpróblemový servis a podpora