HYDAC

HYDAC

HYDAC Tvrdošín

Čisté priestory pre výrobu elktrotechnických súčiastok

Riešenie

Naše realizácie sa opierajú o vysokú mieru kompetencie a špecifické skúsenosti našich projektantov, projektových manažérov a montážnikov, velmi kvalitné komponenty spoľahlivých a overených dodávateľov a perfektne zladené systémy filtrácie.

Ideová koncepcia, návrh a následne projekt čistého priestoru vychádza nielen z podmienok jednotlivých štandardov, ale aj z potrieb a nárokov odberateľov, či definície prevádzky s dlhým časovým výhľadom.

Cieľom je vždy presne naplniť požiadavky cieľovej triedy čistoty zadefi- novanej pre daný priestor a optimalizovať pri tom aj všetky prevádzkové parametre a náklady. Samozrejmosťou je certifikovaná validácia priestoru podľa požiadaviek ktorejkoľvek normy definujúcej čistý priestor ako US FS 209E, VDI2083, BS5295, EC Guide, alebo STN ISO 14644.

Počas celej doby užívania je dôležitá spoľahlivá podpora a servis. Naše dlhoročné a velmi rozsiahle skúsenosti s realizáciou a prevádzkou veľkých vzduchotechnických celkov zaručujú práve takýto prístup.

Čisté priestory v elektrotechnickom priemysle

Absolútna spoľahlivosť, optimalizácia energetických nákladov prevádzky a často nekonvenčné riešenia. Bezpečnostné prvky. Opakovaná revalidácia pre potreby odberateľov, či detaily pre naozaj jednoduchú a rýchlu údržbu. Všetko s cieľom zabezpečiť čisté priestory pri produkcii nanotechnológií, vysokopresných snímačov a čidiel, procesorovej techniky a podobne.

Dosiahnuté hodnoty:

 • energetických nákladov
  OPTIMALIZÁCIA

  energetických nákladov

 • a certifikácia
  VALIDÁCIA

  a certifikácia

 • bezpróblemový servis a podpora
  SERVIS

  bezpróblemový servis a podpora