HYUNDAI

HYUNDAI

Motor Manufacturing Czech, s.r.o.

Nie je veľa na Slovensku a v Čechách vyvíjaných a vyrábaných technologických zariadení, ktoré by sme mohli nájsť priamo vo výrobnej prevádzke svetoznámej automobilky. Ale existujú výnimky. Jedným z nich je odsávací systém SMARTeye-jediný primárne Slovenskočeský produkt inštalovaný v prevodovkárni HYUNDAI v Nošoviciach.

Riešenie

Neobvykle zaujímavá cena pri výnimočných prínosoch v hospodárnosti prevádzky presvedčili aj náročného Kórejského investora a xy našich klapiek SMARTeye sme inštalovali pri implementácii odsávania olejovej hmly od kovoobrábacích strojov (tzv. mist collectors). Ambiciózne očakávania sa podarilo naplniť a už po pár mesiacoch od finálneho nasadenia môžeme konštatovať, že oproti nominálnemu chodu odsávacích ventilátorov sme znížili spotrebu el. energie o 56,2%.

Odsávací výkon 2x 20 kW, 1x30 kW

Počet klapiek: 25

Návratnosť investície: 6 mesiacov