Lakovacie steny a ventilátory

Suchá lakovacia stena tvorí základ pri hospodárnom a dobrom odvetraní v prostredí v ktorých sa opracujú povrchy pomocou rozpúštadiel.

Zachytávanie farby v znehodnotenom vzduchu na odsávacej striekacej stene zabezpečujú dva stupne filtrov :

  • papierový harmonikový filter – 1. stupeň filtrácie
  • filtračná tkanina – 2. stupeň filtrácie.

Obidva filtre pracujú na principe labyrintu, účinnosť prvého stupňa filtrácie je 98% a 2.

stupňa filtrácie je 97%.


návrat