SMARTeye

-

Inteligentné klapky

Decentralizované, automaticky riadené odsávanie drevného odpadu motorickými klapkami SMARTeye. Odsávanie, ktoré funguje a šetrí samo.
  • Automatické spustenie
    Automatické spustenie
  • Automatické nastavenie otáčok
    Automatické nastavenie otáčok
  • Automatické otváranie klapiek
    Automatické otváranie klapiek
SMARTeye
SMARTeye

Popis

Zabudnite na odsávanie!

Je to jednoduché. Na odsávacie potrubie vám nainštalujeme inteligentné elektrické automatické klapky SMARTeye a vaša dielňa sa bude odsávať úplne bezobslužne, a pritom zníži spotrebu el. energie pohonu ventilátorov na minimum. Od teraz sa môžete sústrediť na to, čo vás živí. Na odsávanie môžete zabudnúť.

Plneautomatický režim odsávania

Systém SMARTeye sa v prípade potreby sám spustí, sám zastaví, nastaví otáčky odsávacieho ventilátora, bezpečne otvára a zatvára motorické klapky v potrubí. Inteligentne reaguje na spustenie, alebo prerušenie prevádzky ktoréhokoľvek odsávaného stroja, zmenu výrobnej záťaže, alebo iné riadiace parametre.

Automatické prepojenie s hasiacim zariadením

Systém riadenia odsávania prostredníctvom klapiek SMARTeYe je možné napojiť na požiarnu signalizáciu. V prípade signalizácie požiaru bude uzatvorená príslušná časť odsávacieho systému, alebo bude vypnutý celý systém odsávania.

Až 59 percentná úspora el. energie

Systém SMARTeye je založený na inteligentných klapkách SMARTeye a riadení odsávacieho ventilátora frekvenčným meničom. Tento ovláda vstupnú frekvenciu motora ventilátora.

Treba si uvedomiť, že už 20% zníženie otáčok motora dokáže znížiť jeho spotrebu o 59% oproti nominálnej hodnote príkonu.

Citlivé nastavenie frekvencie podľa aktuálnej potreby odsávacieho systému tak umožňuje výrazne upraviť energetické nároky odsávacieho systému.

Odľahčovacia klapka

Zväčša na koniec potrubnej trate je zaradená odľahčovacia klapka, ktorá slúži na prečistenie potrubia a zabraňuje tak jeho zaneseniu.

Zároveň sa otvára v prípade potreby zvýšenia prietoku vzduchu v potrubnej trase v období nízkej prevádzkovej záťaže.

Detekovanie zaseknutia

Motorická klapka SMARTeYe citlivo detekuje zaseknutie nárazom na prekážku napríklad pri zachytení väčšieho odsávaného kusu.

Ihneď sa pokúsi viacnásobným otvorením a privretím zaseknutie odstrániť, a tým zabraňuje zbytočnému namáhaniu mechanizmu a pohonu klapky.

Extrémne jednoduchá rozšíriteľnosť

Extrémne jednoduchá rozšíriteľnosť

Motorické klapky SMARTeYe sú zapojené v sieti, a kedže systémnemá centralizovanú riadiacu jednotku, umožňuje modifikáciu,alebo rozšírenie úplne jednoducho, bez nutnosti jej preprogramovávania.Stačí do systému zapojiť ďalšiu klapku SMARTeYe, spustiťautokonfiguráciu a je to.Sieťová architektúra navyše poskytuje aj vysoký stupeň stability,kedže napríklad pri prípadnom výpadku (poruche, alebo havárii)niektorej klapky, sa systém zrekonfiguruje sám a aj naďalej dokážeplnohodnotne fungovať.

Technická špecifikácia

SMARTeye

Aplikácie

Crazy Fly, s.r.o.

odsávanie vo výrobe kateboardov

Dopyt

V prípade, že máte záujem o naše Riešenia, vyplňte prosím nasledujúci kontaktný formulár

V prípade, že nás chcete kontaktovať priamo: +421 41 509 20 20