SMARTeye XP

-

Inteligentné klapky

Odsávanie, ktoré funguje a šetrí samo. Aj s dynamickou kontrolou konštantného prietoku vzduchu.
SMARTeye XP
SMARTeye XP

Popis

Plneautomatický režim odsávania

Odsávanie SMARTeye sa postará samo o seba. Môže fungovať úplne autonómne bez zásahu obsluhy. Systém SMARTeye sa v prípade potreby sám spustí, sám zastaví, nastaví otáčky odsávacieho ventilátora, bezpečne otvára a zatvára motorické klapky v potrubí. Inteligentne reaguje na spustenie, alebo prerušenie prevádzky ktoréhokoľvek odsávaného stroja, zmenu výrobnej záťaže, alebo iné riadiace parametre. Jednoducho, funguje presne tak, ako by ste od odsávacieho systému čakali, a pri tom o ňom ani neviete.

Bezobsluhová prevádzka

V praxi je bežný odsávací systém vo výrobných prevádzkach pre obsluhujúci personál iba podružný. Pamätať na jeho zapínanie a vypínanie, zvlášť vo výrobne veľmi flexibilnom prostredí, je zbytočná záťaž. Systém SMARTeye
funguje sám a úplne samostatne riadi otvorenie klapiek a navyše optimalizuje energetickú záťaž odsávacieho systému.

Až 59 percentná úspora el. energie

Systém SMARTeye je založený na inteligentných klapkách SMARTeye a riadení odsávacieho ventilátora frekvenčným meničom. Tento ovláda vstupnú frekvenciu motora ventilátora. Treba si uvedomiť, že už 20% zníženie otáčok motora dokáže znížiť jeho spotrebu o 59% oproti nominálnej hodnote príkonu. Citlivé nastavenie frekvencie podľa aktuálnej potreby odsávacieho systému tak umožňuje výrazne upraviť energetické nároky odsávacieho systému.

Automatické prepojenie s hasiacim zariadením

Systém riadenia odsávania prostredníctvom klapiek SMARTeYe je možné napojiť na požiarnu signalizáciu. V prípade signalizácie požiaru bude uzatvorená príslušná časť odsávacieho systému, alebo bude vypnutý celý systém odsávania.

Detekovanie zaseknutia

Motorická klapka SMARTeye citlivo detekuje zaseknutie nárazom na prekážku napríklad pri zachytení väčšieho odsávaného kusu. Ihneď sa pokúsi viacnásobným otvorením a privretím zaseknutie odstrániť, a tým zabraňuje zbytočnému namáhaniu mechanizmu a pohonu klapky.

Ideálne vzduchotechnické parametre – neustále.

Ideálne vzduchotechnické parametre – neustále.

Pri rozsiahlejších aplikáciách, nastáva pri snahe optimalizovať odsávací výkon, veľký problém. Ako zároveň znižovať spotrebu, a pritom dodržiavať vzduchotechnické parametre v sústave pri neustále meniacich sa podmienkach (závislých od otvárania a zatvárania sa odsávacích klapiek)? Klapka SMARTeye XP je riešenie.

Kontrola prietoku vzduchu

Klapka SMARTeye XP nepretržite meria prietok vzduchu v potrubí, a podľa potreby sa prizatvorí/priotvorí, čím vyrovnáva konštantný prietok vzduchu v danom odsávanom mieste. Vďaka tomu sa neustále odsáva iba nevyhnutné množstvo vzduchu na spoľahlivé odsatie daného miesta v trase, a to neustále počast dynamicky sa meniacej prevádzky systému.

Odľahčovacia klapka

Zväčša na koniec potrubnej trasy je zaradená odľahčovacia klapka, ktorá slúži na prečistenie potrubia a zabraňuje tak jeho zaneseniu. Zároveň sa otvára v prípade potreby zvýšenia prietoku vzduchu v potrubnej trase v období nízkej prevádzkovej záťaže.

Výhody odsávania prostredníctvom klapiek SMARTeye

Výhody odsávania prostredníctvom klapiek SMARTeye

Najväčšími výhodami použitia klapiek SMARTeye je úspora elektrickej energie potrebnej na pohon ventilátora a úspora tepla, resp. chladu (tým, že odsávame len okamžite potrebné množstvo vzduchu, dochádza k značným úsporám energie potrebnej na ohrev, resp. chladenie náhrady odsávaného vzduchu). Podľa druhu a charakteru prevádzky sa návratnosť inštalácie pohybuje rádovo v mesiacoch. Okrem toho však klapky SMARTeye poskytujú viacero iných výhod:

  • zníženie hluku spôsobeného systémom odsávania
  • predĺženie životnosti odlučovacieho zariadenia
  • predĺženie životnosti odsávacieho ventilátora
  • zníženie prestojov vznikajúcich pri regenerácii odlučovacieho zariadenia
  • zvýšenie efektívnosti výrobného procesu presným zaregulovaním odsávacieho systému, ktorý nie je predimenzovaný ani poddimenzovaný

Príklady použitia

Klapky SMARTeYe je možné úspešne aplikovať
na každý systém odsávania výrobného procesu.
Najčasnejšie príklady použitia:

  • systém odsávania drevného odpadu v drevospracujúcom priemysle
  • systém odsávania chladiacej emulzie od CNC obrábacích centier
  • systém odsávania piesku od CNC obrábacích centier
  • systém odsávania dymu od zváracích automatov

Aplikácie

HOVAL, s. r. o. Istebné

odsávanie od zváracích automatov

Dopyt

V prípade, že máte záujem o naše Riešenia, vyplňte prosím nasledujúci kontaktný formulár

V prípade, že nás chcete kontaktovať priamo: +421 41 509 20 20