Spaľovanie v kotloch FALCON

Okrem samotného odsávania drevného prípadne iného biomasového odpadu, ponúkame komplexné riešenie aj pri jeho následnom spracovaní a to buď výroby alebo aj spaľovania paliva. Odsávanú a filtrovanú hmotu dokážeme spracovať peletovaním alebo priketovaním, pomocou obslužných a dopravných trás umožniť jej uskladnenie alebo spaľovanie na výrobu tepla, prípadne elektrickej energie v kogeneračných jednotkách. Toto všetko samozrejme s vlastným automatickým procesorovým riadením.

Spaľovanie v kotloch FALCON

Dlhoročná tradícia a vysoká kvalita teplovodných kotlov na spaľovanie biomasy značky FALCON zaisťuje trvalý dostatok spokojných zákazníkov, čím ju zaraďuje k popredným výrobcom týchto zariadení v Českej a Slovenskej republike.

Kotle podliehajú neustálej inovácii, vďaka ktorej kvalita zariadení neustále rastie. K vysokej životnosti našich kotlov prispieva sofistikovaná koncepcia výmenníka a hlavne kvalitná šamotová výmurovka spaľovacieho priestoru. Spoľahlivá a overená konštrukcia, vysoká účinnosť a možnosť spaľovať pelety, brikety, suchú i mokrú štiepku, piliny, obilie alebo rašelinu robia zo zariadenia FALCON ideálnu voľbu do prevádzok s dostatkom paliva z biomasy.

Objavte inovačné technológie v oblasti
technického zabezpečenia budov.

V prípade, že nás chcete kontaktovať priamo+421 41 509 20 20
X

Kontaktný formulár