Ak hľadáte pomoc, zadajte napr.: čistenie

Tzv. odľahčovacia klapka má niekoľko funkcií. Najdôležitejšia je zabezpečiť dostatočné množstvo množstvo vzduchu v potrubnom systéme.
Predstavme si situáciu, že sa všetky klapky zatvorili (povedzme, pretože odsávané stroje su vypnuté) ale zároveň by bolo potrebné nechať odsávací ventilátor ešte nejaký čas bežať (povedzme, že systém SMARTeye vyhodnotil, že treba vyčistiť potrubie). V takomto prípade by ventilátor po vyčerpaní vzduchu v potrubí (ktoré by bolo klapkami na všetkých stranách zatvorené), vytvoril podtlak v potrubí, ktorý by mohol spôsobiť až deformáciu a poškodenie potrubia. Preto je v potrubnej trase odľahčovacia klapka, ktorá sa v takomto prípade otvorí aby mohol byť cez ňu do potrubia nasatý vzduch.

Systém má nastavený automatický režim čistenia hlavného potrubia

Pre odsávanie a odprašovanie by rýchlosť v hlavnom potrubí nemala klesnúť pod 20 m/s

Spiro potrubie nie je vhodné  na odsávanie z dôvodu vysokej tlakovej straty a možnosti zapchatia.

Zvárané potrubie, pretože je potrebné vyhnúť sa vnútormým lemom ako pri spiro potrubí, kde hrozí usadzovanie prachu.

preferenica horizontálne, no možno montovať aj vertikálne.

V zvislosti od DN viď tabuľka

áno, no preferuje sa 24v - bezpečné napätie.

Maxímálna dĺžka regulovanej trasy je 1200 m, doporučujeme každých 100m pridať napájaci zdroj, ovládaci kábel by nemal prekročiť 50m

32 pričom na jeden napáhjaci zdroj je možné napojiť max. 10 klapiek

Systém ohlási výstrahu o poruche  a automaticky prispôsobí systém na správny výkon

áno, no nedochádza k úsporám elektrickej energie. Klapky je možné použiť ako mechanické klapky.