GreMi KLIMA s.r.o. favicona

Blogový článek – 02

GreMi KLIMA

Nadpis H2

Po udalostiach z februára 2022 prišla pobočka GreMi KLIMA Planá nad Lužnicí o 80% plánovaných tržieb. No inovatívne myslenie a tímový duch spravil z problému výzvu. Priniesli prvú inováciu, ktorú zrealizovali komplexne od návrhu koncepcie až po realizáciu vo veľmi krátkom čase len 6 mesiacov. Išlo o nápad venovať sa zelenej energií, konkrétne o jednotky úpravy plynu a zásobníky bioplynových staníc.

Nadpis H3

Druhou zaujímavou novinkou pobočky Planá nad Lužnicí sú kapotované motorgenerátory pre firmu Caterpillar určené na agregáciu, teda kompenzovanie výkyvov elektrickej siete. Unikátne sú jednak výkonom 11 motorgenerátorov o výkone 11MW ale taktiež protihlukovými opatreniami. „Protihlukové kapoty sú postavené na našom vlastnom vývoji použitých protihlukových panelov, systéme prevetrávania a konštrukčných detailoch, ktoré zaisťujú potrebné prevádzkové parametre,“ vysvetľuje Petr Mikeš riaditeľ pobočky Odštepný závod GreMi KLIMA Planá nad Lužnici.

Nový tím GreMi KLIMA tvorí 11 odborníkov z oblasti vzduchotechniky, chladenia a servisu.

 

 

Ďalšie články

Bratislava 2

Nová Rožňavská 134/A
821 04 Bratislava
Slovenská republika
T: +421 905 771 883
E: boris.cukan@gremi.com

Zobrazit na mape