Čisté priestory – GreMi KLIMA s.r.o.

Riešenia pre čisté priestory od Gremi Klima

Riešenia pre čisté priestory

KAŽDÉ ZRNIEČKO PRACHU POD KONTROLOU

Presné rezy alebo nanometricky presné spoje

Presné rezy. Sústredenie. Boj s časom. Bez možnosti nápravy. Ale tiež absolútna precíznosť. Bez kompromisov. Atribúty, ktoré sprevádzajú lekárov každý pracovný deň. Činnosti, ktoré vyžadujú čisté priestory.

Čisté priestory sú charakterizované presným riadením koncentrácie prachových častíc vo vzduchu. Elimináciou kontaminácie prachom z interných alebo externých zdrojov. Naviac je v týchto priestoroch vždy zabezpečené hermetické oddelenie priestoru, spolu s presným riadením teploty, vlhkosti a pretlaku voči okolitým priestorom. Takto zadefinované čisté priestory sú nevyhnutnosťou pre modernú farmaceutickú výrobu, operačné sály a medicínske zariadenia, laboratóriá a mikroelektronickú produkciu.

Spoločnosť GreMi KLIMA zabezpečuje návrh, projekt, dodávku, inštaláciu, meranie a reguláciu, validáciu a tiež komplexný záručný i pozáručný servis pre čisté priestory všetkých tried čistoty.

Naše realizácie sa opierajú o vysokú mieru kompetencie a špecifické skúsenosti našich projektantov, projektových manažérov a montážnikov. Samozrejmosťou je použitie tých najkvalitnejších komponentov od spoľahlivých a overených dodávateľov.

Návrh ako základ úspechu

Ideová koncepcia, návrh a následne realizačný projekt čistého priestoru vychádza nielen z podmienok jednotlivých štandardov, ale aj z potrieb a nárokov prevádzkovateľa, či definície prevádzkových parametrov. To všetko musí byť prevedené s prihliadnutím na prevádzkové podmienky zrealizovaného diela.

Cieľom je vždy presne naplniť požiadavky cieľovej triedy čistoty zadefinovanej pre daný priestor a optimalizovať pri tom aj všetky prevádzkové parametre a náklady. Samozrejmosťou je certifikovaná validácia priestoru podľa požiadaviek ktorejkoľvek normy definujúcej čistý priestor. Najmä US FS 209E, VDI2083, BS5295, EC Guide, alebo STN ISO 14644.

Počas celej doby užívania je dôležitá spoľahlivá podpora a servis. Naše dlhoročné a veľmi rozsiahle skúsenosti s realizáciou a prevádzkou veľkých vzduchotechnických celkov zaručujú práve takýto prístup.

Čisté priestory od Gremi Klima
Čisté priestory od Gremi Klima
Čisté priestory od Gremi Klima
Čisté priestory od Gremi Klima

Čisté priestory
v zdravotníctve

Čisté priestory v zdravotníctve

Príprava cytostatík, septické, aseptické a superaseptické operačné sály, ich kompletné zázemie, špeciálne oddelenia popálenín vyžadujú správne navrhnuté a realizované čisté priestory. Rôzne triedy čistoty kladú špecifické nároky na riadenie prevádzkových parametrov, aplikácie rôznych technológií úpravy a distribúcie vzduchu.

Pre uvedené priestory je vždy zabezpečené:

  • vysoká bezpečnosť
  • zálohovanie riešenia
  • jednoduchá údržba

Čisté priestory vo farmaceutickom priemysle

Či už ide o vedu a výskum alebo sériovú výrobu: vždy pri výrobe liekov, ochladzovaní kvapalín, mletí substrátov, kedy sa tvoria estrogénne a androgénne substancie a spracovávajú zdraviu škodlivé látky, hrá riadené vetranie veľmi významnú úlohu. Pevné a kvapalné výrobky musia byť chránené pred znečistením vzdušnými nečistotami.

V žiadnom prípade nesmie dôjsť k ohrozeniu zdravia zamestnancov, ktorí musia byť čo najlepšie chránení, napr. pred inhaláciou jedovatých aerosolov. Rovnako je nutné zamedziť prenosu kontaminovaného vzduchu do vonkajších priestorov, aby nedochádzalo k vzájomnému znečisťovaniu. Vo vzduchu uvoľnené častice musia byť kontrolované a odsávané tam, kde vznikajú.

Čisté priestory v elektrotechnickom priemysle

Tu je viac ako inde vyžadovaná absolútna spoľahlivosť, optimalizácia energetických nákladov prevádzky a často nekonvenčné riešenia. Opakovaná revalidácia pre potreby odberateľov, či detaily pre naozaj jednoduchú a rýchlu údržbu. Všetko s cieľom zabezpečiť čisté priestory pri produkcii nanotechnológií, vysokopresných snímačov, čidiel, procesorovej techniky a podobne.

Čisté priestory vo farmaceutickom priemysle od Gremi Klima
Čisté priestory v elektrotechnickom priemysle od Gremi Klima
Čisté priestory vo farmaceutickom priemysle od Gremi Klima
Čisté priestory v elektrotechnickom priemysle od Gremi Klima

Zameranie

Vetranie Gremi Klima

Vetranie a vzduchotechnika

Vykurovanie od Gremi Klima

Vykurovanie

Chladenie a klimatizácia od Gremi Klima

Chladenie a klimatizácia

Chladenie a klimatizácia od Gremi Klima

Stropné
chladenie

Riešenia pre čisté priestory od Gremi Klima

Riešenia pre čisté
priestory

Odprašovanie a priemyselná filtrácia od Gremi Klima

Odprašovanie
A priemyselná filtrácia

Kontajnerové riešenia od Gremi Klima

Kontajnerové
riešenia

Vykurovanie od Gremi Klima

Energetika

Projekcia a konštrukcia od Gremi Klima

Projekcia
A konštrukcia

Servis a údržba (facility management) od Gremi Klima

Servis a údržba
(facility management)

Ako to robíme

Formy spolupráce

Optimalizácia formou EPC od Gremi Klima

Optimalizácia
formou EPC

Dodávka energie formou GES od Gremi Klima

Dodávka energie
formou GES

Priama dodávka od Gremi Klima

Priama
dodávka

kontaktujte nás