Úspory energie formou EPC – GreMi KLIMA s.r.o.

Optimalizácia formou EPC od Gremi Klima

Optimalizácia formou EPC

ÚSPORY ENERGIE SO ZMLUVNE ZARUČENÝM VÝSLEDKOM

Plaťte menej aj keď splácate modernú technológiu.
A my vám to garantujeme!

Energetické služby so zmluvne zaručenou úsporou EPC (Energy Performance Contracting) sú zamerané na znižovanie prevádzkových, predovšetkým energetických nákladov v existujúcich budovách. Úspory dosahujeme modernizáciou:

  • výroby energie (najčastejšie zdroja tepla),
  • distribúcie a spotreby energií (osvetlenie, vetranie, chladenie, vykurovanie a ich riadenie).

Metóda EPC je komplexná a odborná služba dodávaná klientovi na kľúč. Výstupom je zníženie nákladov na energie a údržbu pomocou úsporných opatrení. Najmä investíciou technologického charakteru do modernizácie energetického hospodárstva, ktoré zákazník spláca postupne až z dosahovaných úspor. Zmluva EPC sa obvykle uzatvára na štyri až desať rokov.

Optimalizácia formou EPC od Gremi Klima

Výhodou metódy EPC je garancia naplánovaných úspor, z ktorých klient postupne splatí všetky vynaložené náklady. 

Náklady sa delia do troch skupín:

  • Úsporné opatrenia
  • Financovanie úsporných opatrení
  • Energetický manažment

Pre klienta poskytneme financovanie projektu a úsporných opatrení, čo znamená, že klient nepotrebuje žiadny vlastný kapitál pre zefektívnenie svojej prevádzky. Okrem toho sa budeme počas doby trvania kontraktu starať o čo najefektívnejšiu prevádzku budovy a zariadení, čo môže priniesť dodatočné úspory, na ktorých sa klient priamo podieľa. Zmluvná záruka úspor je nastavená tak, že pokiaľ nebudú úspory dosiahnuté v plnej miere, doplatíme rozdiel, čím znižujeme riziko klienta na nulu.

Opatrenia vhodné pre EPC

Metóda EPC je vhodná pri projektoch, ktoré vykazujú dostatočný potenciál energetických úspor potrebných k pokrytiu investícií s prijateľnou dĺžkou návratnosti. Predovšetkým sa jedná o inštalácie moderných technologických zariadení s vysokou účinnosťou premeny energie (kotle, zdroje chladu, tepelné čerpadlá,  kogeneračné jednotky, zdroje svetla apod.) a moderných systémov merania a regulácie, ktoré zaisťujú ekonomickú prevádzku a optimalizáciu riadenia výroby, distribúcie i spotreby všetkých bežných foriem energie.

 

Opatrenia stavebného charakteru (napr. zateplenie, či výmena okien) mávajú výrazne dlhšiu dobu návratnosti a v EPC sú skôr opatreniami mimoriadnymi, či doplnkovými. Ako špecialisti vieme presne kvantifikovať takéto opatrenia a navrhnúť pre klienta optimálny mix dlhodobo návratných opatrení.

 

Zameranie

Vetranie Gremi Klima

Vetranie a vzduchotechnika

Vykurovanie od Gremi Klima

Vykurovanie

Chladenie a klimatizácia od Gremi Klima

Chladenie a klimatizácia

Chladenie a klimatizácia od Gremi Klima

Stropné
chladenie

Riešenia pre čisté priestory od Gremi Klima

Riešenia pre čisté
priestory

Odprašovanie a priemyselná filtrácia od Gremi Klima

Odprašovanie
A priemyselná filtrácia

Kontajnerové riešenia od Gremi Klima

Kontajnerové
riešenia

Vykurovanie od Gremi Klima

Energetika

Projekcia a konštrukcia od Gremi Klima

Projekcia
A konštrukcia

Servis a údržba (facility management) od Gremi Klima

Servis a údržba
(facility management)

Ako to robíme

Formy spolupráce

Optimalizácia formou EPC od Gremi Klima

Optimalizácia
formou EPC

Dodávka energie formou GES od Gremi Klima

Dodávka energie
formou GES

Priama dodávka od Gremi Klima

Priama
dodávka

kontaktujte nás