GreMi KLIMA s.r.o.

GreMi KLIMA s.r.o. favicona

Prípadové štúdie

Prípadová štúdia ELTEK Energy Slovakia od Gremi Klima
Eltek Energy Slovakia logo

ELTECH Liptovský Hrádok

VÝZVA

Chladenie výrobných skladovacích priestorov. Ale čo najlacnejšie.

RIEŠENIE

Adiabatické chladenie s výrazne zníženými nákladmi na obstaranie a prevádzku oproti konvenčnému riešeniu.

Prípadová štúdia Medline Assembly Slovakia od Gremi Klima
Eltek Energy Slovakia logo

MEDLINE Bánovce nad Bebravou

VÝZVA

Navrhnite a zrealizujte vstavok čistých priestorov triedy v limitovanom čase s optimalizovanými nákladmi na prevádzku.

RIEŠENIE

Kompletný návrh, projekcia, dodávka, validácia v stanovenom čase.

Prípadová štúdia U. S. Steel Košice od Gremi Klima
Eltek Energy Slovakia logo

USS STEEL Košice

VÝZVA

Navrhnite a dodajte odprášenie v nepretržitej prevádzke oceliarskeho závodu.

RIEŠENIE

Návrh, konštrukcia a dodávka filtračnej jednotky, ako aj kompletného príslušenstva, dopravníkových trás a riadenia odprášenia.

Prípadová štúdia ESMO Žilina od Gremi Klima
Eltek Energy Slovakia logo

ESMO Žilina

VÝZVA

Navrhnite a zrealizujte chladenie a vykurovanie rekonštruovaných kancelárskych priestorov 8 poschodovej administratívnej budovy, s čo najoptimálnejšími nákladmi, pri obmedzenom kapitáli pre vstupnú investíciu.

RIEŠENIE

Návrh, dodávka a prefinancovanie formou EPC špičkového VRV systému.

Prípadová štúdia BIOMIN Cífer od Gremi Klima
Eltek Energy Slovakia logo

BIOMIN Cífer

VÝZVA

Navrhnite a zrealizujte opatrenia na skvalitnenie technického zariadenia budovy spoločnosti tak, aby sme vedeli vyhodnotiť návratnosť a možnosti použitia fondov EÚ.

RIEŠENIE

Energetický audit a následná aplikácia odporúčaných opatrení. Kompletná rekonštrukcia vzduchotechniky administratívy a čistých priestorov.

Prípadová štúdia DREVONA EXPORT Zvolen od Gremi Klima
Eltek Energy Slovakia logo

DREVONA EXPORT Malužiná

VÝZVA

Dodajte komplexné riešenie odsávania, spracovania a  využitia drevného odpadu z  produkcie drevoobrábacích strojov.

RIEŠENIE

Návrh a dodávka centrálnej kotolne s plnoautomatizovaným kotlom na biomasu s príslušenstvom, odsávacieho systému a podtlakovej filtračnej jednotky s briketovacím lisom.

Prípadová štúdia ELTEK Energy Slovakia od Gremi Klima
Eltek Energy Slovakia logo

ELTECH Liptovský Hrádok

VÝZVA

Chladenie výrobných s skladovacích priestorov. Ale čo najlacnejšie.

RIEŠENIE

Adiabatické chladenie s výrazne zníženými nákladmi na obstaranie a prevádzku oproti konvenčnému riešeniu.

Prípadová štúdia Medline Assembly Slovakia od Gremi Klima
Eltek Energy Slovakia logo

MEDLINE Bánovce nad Bebravou

VÝZVA

Navrhnite a zrealizujte vstavok čistých priestorov triedy v limitovanom čase s optimalizovanými nákladmi na prevádzku.

RIEŠENIE

Kompletný návrh, projekcia, dodávka, validácia v stanovenom čase.

Prípadová štúdia U. S. Steel Košice od Gremi Klima
Eltek Energy Slovakia logo

USS STEEL Košice

VÝZVA

Navrhnite a dodajte odprášenie v nepretržitej prevádzke ocielarskeho závodu.

RIEŠENIE

Návrh, konštrukcia a dodávka filtračnej jednotky, ako aj kompletného príslušenstva, dopravníkových trás a riadenia odprášenia.

Prípadová štúdia ESMO Žilina od Gremi Klima
Eltek Energy Slovakia logo

ESMO Žilina

VÝZVA

Navrhnite a zrealizujte chladenie a vykurovanie rekonštruovaných kancelárskych priestorov 8 poschodovej administratívnej budovy, s čo najoptimálnejšími nákladmi, pri obmedzenom kapitáli pre vstupnú investíciu.

RIEŠENIE

Návrh, dodávka a prefinancovanie formou EPC špičkového VRV systému.

Prípadová štúdia BIOMIN Cífer od Gremi Klima
Eltek Energy Slovakia logo

BIOMIN Cífer

VÝZVA

Navrhnite a zrealizujte opatrenia na skvalitnenie technického zariadenia budovy spoločnosti, tak aby sme vedeli vyhodnotiť návratnosť a možnosti použitia fondov EÚ.

RIEŠENIE

Energetický audit a následná aplikácia odporúčaných opatrení. Kompletná rekonštrukcia vzduchotechniky administratívy a čistých priestorov.

Prípadová štúdia DREVONA EXPORT Zvolen od Gremi Klima
Eltek Energy Slovakia logo

DREVONA EXPORT Malužiná

VÝZVA

Dodajte komplexné riešenie odsávania, spracovania a  využitia drevného odpadu z  produkcie drevoobrábacích strojov.

RIEŠENIE

Návrh a dodávka centrálnej kotolňe s plnoautomatizovaným kotlom na biomasu s príslušenstvom, odsávacieho systému a podtlakovej filtračnej jednotky s briketovacím lisom.