GreMi KLIMA s.r.o.

Servis a údržba (facility management) od Gremi Klima

Servis a údržba

FACILITY MANAGEMENT OD NAJSKÚSENEJŠÍCH

Systémy navrhujeme, projektujeme, dodávame aj prevádzkujeme. Kto iný by ich mal vedieť aj spoľahlivo servisovať?

Spoločnosť GreMi KLIMA je vďaka obrovským skúsenostiam s návrhom a realizáciou  vzduchotechniky (VZT), vetrania, klimatizácie, chladeniavykurovania, početnému zázemiu špecialistov a rozsiahlemu teritoriálnemu pokrytiu ideálny partner na prevádzku a údržbu všetkých druhov hál, budov a priestorov.

Servis a údržba od Gremi Klima

Výhody nášho servisu

K dispozícii 24/7
K dispozícii
24/7
revízie a skúšky na všetko čo súvisí s VZT
Revízie a skúšky
na všetko čo súvisí s VZT
evidencia únikov F‑plynov a komunikácia s OÚŽP
Evidencia únikov F‑plynov a komunikácia s OÚŽP
10 servisných technikov v rôznych lokalitách
10 servisných
technikov v rôznych lokalitách
K dispozícii 24/7
K dispozícii
24/7
revízie a skúšky na všetko čo súvisí s VZT
Revízie a skúšky
na všetko čo súvisí s VZT
evidencia únikov F‑plynov a komunikácia s OÚŽP
Evidencia únikov F‑plynov a komunikácia s OÚŽP
10 servisných technikov v rôznych lokalitách
10 servisných
technikov v rôznych lokalitách

Diagnostika

Servis a údržba od Gremi Klima

predvalidačné meranie
čistoty vzduchu

Servis a údržba od Gremi Klima

prietok / vlhkosť / kvalita
vzduchu

Servis a údržba od Gremi Klima

kontrola a evidencia
F-plynov

Zameranie

Vetranie Gremi Klima

Vetranie a vzduchotechnika

Vykurovanie od Gremi Klima

Vykurovanie

Chladenie a klimatizácia od Gremi Klima

Chladenie a klimatizácia

Chladenie a klimatizácia od Gremi Klima

Stropné
chladenie

Riešenia pre čisté priestory od Gremi Klima

Riešenia pre čisté
priestory

Odprašovanie a priemyselná filtrácia od Gremi Klima

Odprašovanie
A priemyselná filtrácia

Kontajnerové riešenia od Gremi Klima

Kontajnerové
riešenia

Vykurovanie od Gremi Klima

Energetika

Projekcia a konštrukcia od Gremi Klima

Projekcia
A konštrukcia

Servis a údržba (facility management) od Gremi Klima

Servis a údržba
(facility management)

Ako to robíme

Formy spolupráce

Optimalizácia formou EPC od Gremi Klima

Optimalizácia
formou EPC

Dodávka energie formou GES od Gremi Klima

Dodávka energie
formou GES

Priama dodávka od Gremi Klima

Priama
dodávka

kontaktujte nás