Garantovaná energetická služba – GreMi KLIMA s.r.o.

Dodávka energie formou GES od Gremi Klima

Dodávka energie formou GES

GARANTOVANÁ ENERGETICKÁ SLUŽBA JE ISTOTA

Nezaťažujte sa prevádzkou ani rozhodovaním o investíciách a technológiách

Novou možnosťou sú dodávky napríklad tepla na vykurovanie, alebo iných médií formou garantovanej energetickej služby.

V tomto prípade sa s investorom dohodneme na cene za dodávku energie, a počas dĺžky trvania kontraktu sa stávame zmluvným dodávateľom za garantovanú cenu, pričom spôsob ako médium vyrobíme a dodáme je úplne na nás, spolu s prevádzkou všetkých zariadení k tomu nevyhnutných.

Celý technologický systém je po skončení kontraktu možné od nás odkúpiť alebo znovu podpísať zmluvu o GES. A to buď s nami, alebo iným dodávateľom. Klient touto formou získava garanciu dodávky energie v množstve, kvalite a cene, pričom o prevádzku zariadení sa vôbec nestará.

Dodávka energie formou EPC od Gremi Klima

Zameranie

Vetranie Gremi Klima

Vetranie a vzduchotechnika

Vykurovanie od Gremi Klima

Vykurovanie

Chladenie a klimatizácia od Gremi Klima

Chladenie a klimatizácia

Chladenie a klimatizácia od Gremi Klima

Stropné
chladenie

Riešenia pre čisté priestory od Gremi Klima

Riešenia pre čisté
priestory

Odprašovanie a priemyselná filtrácia od Gremi Klima

Odprašovanie
A priemyselná filtrácia

Kontajnerové riešenia od Gremi Klima

Kontajnerové
riešenia

Vykurovanie od Gremi Klima

Energetika

Projekcia a konštrukcia od Gremi Klima

Projekcia
A konštrukcia

Servis a údržba (facility management) od Gremi Klima

Servis a údržba
(facility management)

Ako to robíme

Formy spolupráce

Optimalizácia formou EPC od Gremi Klima

Optimalizácia
formou EPC

Dodávka energie formou GES od Gremi Klima

Dodávka energie
formou GES

Priama dodávka od Gremi Klima

Priama
dodávka

kontaktujte nás