Projekcia a konštrukcia – GreMi KLIMA s.r.o.

Projekcia a konštrukcia od Gremi Klima

Projekcia a konštrukcia

NAJDÔLEŽITEJŠIE ROZHODNUTIA PADAJÚ NA ZAČIATKU

Riešenia projektu ovplyvňujú kvalitu prostredia
a energetickú hospodárnosť budovy

Najvyššia hodnota, najväčšie úspory vznikajú v čase návrhu a projekcie. Nik nemá v rukách toľko možností a nerozhoduje tak zásadne o priamych či prevádzkových nákladoch ako projektant. Máme s tým dlhoročné skúsenosti. Je to o prístupe, skúsenostiach, zodpovednosti a invencii.

Rodinný dom alebo gigantická hala zvarovne v automobilke. Vždy a všade sa dá priniesť riešenie kvalitnejšie, úspornejšie, či komfortnejšie, ako by sa zdalo na prvý pohľad bez hlbšej analýzy. Projekciu chápeme ako najdôležitejšiu časť procesu tvorby riešení pre našich zákazníkov.

Využívame najmodernejšie technológie a software. Máme skúsenosti s prácou v BiM štandardoch, ale aj v riadení a v koordinácii BiM projektov. Štandardne si pomáhame CFD (Computational fluid dynamics) analýzou, prípadne dynamickou energetickou analýzou.

Dlhoročné skúsenosti máme aj s vytváraním a analýzou strojných konštrukcií a zariadení (filtračných jednotiek, dopravníkov, ventilátorov, vykurovacích kotlov a mnoho iného).

Projekcia a konštrukcia od Gremi Klima

Projekcia a konštrukcia

  • dbáme na koordináciu a previazanosť profesií

  • tvoríme ekonomické a prevádzkovo-efektívne riešenia

  • využívame najmodernejšie technológie a software

  • máme dlhoročné skúsenosti

Zameranie

Vetranie Gremi Klima

Vetranie a vzduchotechnika

Vykurovanie od Gremi Klima

Vykurovanie

Chladenie a klimatizácia od Gremi Klima

Chladenie a klimatizácia

Chladenie a klimatizácia od Gremi Klima

Stropné
chladenie

Riešenia pre čisté priestory od Gremi Klima

Riešenia pre čisté
priestory

Odprašovanie a priemyselná filtrácia od Gremi Klima

Odprašovanie
A priemyselná filtrácia

Kontajnerové riešenia od Gremi Klima

Kontajnerové
riešenia

Vykurovanie od Gremi Klima

Energetika

Projekcia a konštrukcia od Gremi Klima

Projekcia
A konštrukcia

Servis a údržba (facility management) od Gremi Klima

Servis a údržba
(facility management)

Ako to robíme

Formy spolupráce

Optimalizácia formou EPC od Gremi Klima

Optimalizácia
formou EPC

Dodávka energie formou GES od Gremi Klima

Dodávka energie
formou GES

Priama dodávka od Gremi Klima

Priama
dodávka

kontaktujte nás