Kontaktujte GreMi KLIMA s.r.o.

GreMi KLIMA s.r.o. favicona

Kontakt

Fakturačné údaje

SLOVENSKO

Česká republika

GreMi KLIMA, s.r.o.
Kragujevská 9
SK-010 01 Žilina

IČO: 36 424 676
DIČ: 2021898483
IČ DPH: SK2021898483

Odštěpný závod
GreMi KLIMA, s. r. o.
J. A. Komenského 1386
CZ-399 01  Milevsko

IČ: 075 35 694
DIČ: CZ683207701

Spoločnosť je zapísaná v obchodnom registri Okresného súdu v Žiline oddiel Sro, vložka č. 15609/L

Všeobecná úverová banka, a.s.
IBAN: SK72 0200 0000 0021 3437 3653 · SWIFT: SUBASKBX

Tatra banka, a.s.
IBAN: SK14 1100 0000 0026 2586 4748 · SWIFT: TATRSKBX

UniCreditBank
IBAN: CZ25 2700 0000 0013 8747 2989 · BIC: BACXCZPP

SLOVENSKO

GreMi KLIMA, s.r.o.
Kragujevská 9, SK-010 01 Žilina

IČO: 36 424 676
DIČ: 2021898483
IČ DPH: SK2021898483

Spoločnosť je zapísaná v obchodnom registri Okresného súdu v Žiline oddiel Sro, vložka č. 15609/L

Všeobecná úverová banka, a.s.
IBAN: SK72 0200 0000 0021 3437 3653 · SWIFT: SUBASKBX

Tatra banka, a.s.
IBAN: SK14 1100 0000 0026 2586 4748 · SWIFT: TATRSKBX

Česká republika

Odštepný závod GreMi KLIMA, s. r. o.
K. Světlé 2238/2
CZ-370 04  České Budějovice

IČ: 075 35 694
DIČ: CZ683207701

UniCreditBank
IBAN: CZ25 2700 0000 0013 8747 2989 · BIC: BACXCZPP

Pobočky

Žilina

Kragujevská 9
010 01 Žilina
Slovenská republika
T: +421 41 509 20 20
E: za@gremi.com

Poprad

L. Svobodu 2689/78
058 01 Poprad
Slovenská republika
T: +421 52 773 01 08
E: poprad@gremi.com

Bratislava

Galvániho 6/A
821 04 Bratislava
Slovenská republika
T: +421 948 957 702
E: bratislava@gremi.com

Likavka

Hviezdoslavova 901
034 95 Likavka
Slovenská republika
T: +421 44 43 98 347
E: vyroba@gremi.com

Nitra

Chrenovská 14
949 01 Nitra
Slovenská republika
T: +421 901 768 428
E: marta.babikova@gremi.com

Prievidza

Vápenická 16
971 01 Prievidza
Slovenská republika
T: +421 915 693 640
E: prievidza@gremi.com

Třinec

Polní 825
739 61 Třinec
Česká republika
T: +420 605 475 845
E: odsavani@gremi.com

Milevsko

J. A. Komenského 1386
399 01 Milevsko
Česká republika
T: +420 739 180 801
E: miloslav.macha@gremi.com

Planá nad Lužnicí

Chýnovská 946
391 11 Planá nad Lužnicí
Česká republika
T: +420 734 278 877
E: petr.mikes@gremi.com

Brno

Vídeňská 181/102i
619 00 Brno
Česká republika

Tepelná technika
T: +420 604 248 631
E: marek.hruza@gremi.com

VZT
T: +420 739 089 195
E: pavel.kausitz@gremi.com

Žilina

viac informácií

Poprad

viac informácií

Bratislava

viac informácií

Likavka

viac informácií

Nitra

viac informácií

Prievidza

viac informácií

Třinec

viac informácií

Brno – Tepelná technika

viac informácií

Brno – VZT

viac informácií

Milevsko

viac informácií

Planá nad Lužnicí

viac informácií

Žilina

viac informácií

Poprad

viac informácií

Bratislava

viac informácií

Likavka

viac informácií

Nitra

viac informácií

Prievidza

viac informácií

Třinec

viac informácií

Milevsko

viac informácií

Planá nad Lužnicí

viac informácií

Brno – Tepelná technika

viac informácií

Brno – VZT

viac informácií

Slovensko

Obchod

Branislav Džumelja

Obchodný riaditeľ

+421 948 374 202

Vzduchotechnika a vetranie

Tel.: +421 918 625 988

Vykurovanie

Tel.: +421 918 625 988

Klimatizácia a chladenie

Tel.: +421 918 625 988

Čisté priestory

Tel.: +421 918 625 988

Kontajnerové riešenia

Tel.: +420 734 278 877

Filtrácia a odsávanie

Tel.: +421 918 625 988

Projekcia

Tel.: +421 917 961 175

Ekonomika

Servis

Výroba VZT potrubia

Výroba VZT PIR potrubia

Ekonomika

Servis

Ing. Peter Pizur

Finančný riaditeľ

Dispečing

Tel.: +421 415 092 022

Výroba VZT potrubia

Výroba VZT PIR potrubia

Česká republika

Obchod

Kontejnerové řešení

Tel.: +420 734 278 877

Filtrace a odsávání

Tel.: +420 605 475 845

Brno
Tepelná technika

Vídeňská 181/102i
619 00 Brno
Česká republika
T: +420 604 248 631
E: marek.hruza@gremi.com

Zobrazit na mape

Planá nad Lužnicí

Chýnovská 946
391 11 Planá nad Lužnicí
Česká republika
T: +420 734 278 877
E: petr.mikes@gremi.com

Zobrazit na mape

Milevsko

J. A. Komenského 1386
399 01 Milevsko
Česká republika
T: +420 739 180 801
E: miloslav.macha@gremi.com

Zobrazit na mape

Třinec

Polní 825
739 61 Třinec
Česká republika
T: +420 605 475 845
E: odsavani@gremi.com

Zobrazit na mape

Brno - VZT

Vídeňská 181/102i
619 00 Brno
Česká republika
T: +420 739 089 195
E: pavel.kausitz@gremi.com

Zobrazit na mape

Prievidza

Vápenická 16
971 01 Prievidza
Slovenská republika
T: +421 915 693 640
E: prievidza@gremi.com

Zobrazit na mape

Nitra

Chrenovská 14
949 01 Nitra
Slovenská republika
T: +421 901 768 428
E: marta.babikova@gremi.com

Zobrazit na mape

Likavka

Hviezdoslavova 901
034 95 Likavka
Slovenská republika
T: +421 44 43 98 347
E: vyroba@gremi.com

Zobrazit na mape

Bratislava

Galvániho 6/A
821 04 Bratislava
Slovenská republika
T: +421 948 957 702
E: bratislava@gremi.com

Zobrazit na mape

Poprad

L. Svobodu 2689/78
058 01 Poprad
Slovenská republika
T: +421 52 773 01 08
E: poprad@gremi.com

Zobrazit na mape

Žilina

Kragujevská 9
010 01 Žilina
Slovenská republika
T: +421 41 509 20 20
E: za@gremi.com

Zobrazit na mape