GreMi KLIMA s.r.o. favicona

GreMi KLIMA, s.r.o.

Nový trh úpravy plynu bioplynových staníc
– GreMi KLIMA Planá nad Lužnicí

Článok o novom trhu úpravy plynu bioplynových staníc, ktorú poskytuje Odštepný závod GreMi KLIMA Planá nad Lužnicí.

 Inováciami na nový trh

Planá Nad Lužnicí – Február 2023

Po udalostiach z februára 2022 prišla pobočka GreMi KLIMA Planá nad Lužnicí o 80% plánovaných tržieb. No inovatívne myslenie a tímový duch spravil z problému výzvu. Priniesli prvú inováciu, ktorú zrealizovali komplexne od návrhu koncepcie až po realizáciu vo veľmi krátkom čase len 6 mesiacov. Išlo o nápad venovať sa zelenej energií, konkrétne o jednotky úpravy plynu a zásobníky bioplynových staníc.

Druhou zaujímavou novinkou pobočky Planá nad Lužnicí sú kapotované motorgenerátory pre firmu Caterpillar určené na agregáciu, teda kompenzovanie výkyvov elektrickej siete. Unikátne sú jednak výkonom 11 motorgenerátorov o výkone 11MW ale taktiež protihlukovými opatreniami. „Protihlukové kapoty sú postavené na našom vlastnom vývoji použitých protihlukových panelov, systéme prevetrávania a konštrukčných detailoch, ktoré zaisťujú potrebné prevádzkové parametre,“ vysvetľuje Petr Mikeš riaditeľ pobočky Odštepný závod GreMi KLIMA Planá nad Lužnici.

Ďalej z článku:
GreMi KLIMA vyrábí jednotky úpravy plynu a zásobníky bioplynových stanic
O její kontejnerové sestavy pro paroplynové elektrárny byl v obou zemích, hlavně pak v Bělorusku, velký zájem. Zvláště po průlomové dodávce 38 jednotlivých špičkovou technologií vybavených modulů, navíc odolných vůči požáru i mrazu…

Celý článok, kde sa dočítate viac o našich vlastných jednotkách na úpravu plynu (JUP) nájdete v Techmagazíne