GreMi KLIMA s.r.o. favicona

GreMi KLIMA, s.r.o.

Na výstavbe závodu Nexen Tire II. sa podieľali GreMi KLIMA a Luwex.

Priemyselný závod Nexen Tire II.etapa, z leteckého pohľadu na vzduchotechniku a potrubie

Výstavba priemyselného závodu Nexen Tire II.

Žatec – Február 2023

Vďaka skúsenostiam z realizácie technického zabezpečenia budovy na I. etape Nexen Tire v roku 2017 sme dokázali zvládnuť sťažené podmienky v druhej etape. Zákazka bola náročná aj z pohľadu odlišného vedenia stavby juhokórejským generálnym dodávateľom. S tým súviselo plánovanie výroby a manažovanie závozu predizolovaného potrubia, ktoré sa vyrábalo vo výrobnej prevádzke GreMi KLIMA Ružomberok. Dôležité bolo, aby potrubie a vzt boli na stavbe vždy v správny čas. Objem predizolovaného potrubia v tejto etape predstavoval hodnotu viac ako štvrť milióna eur. A popri tejto zákazke sa samozrejme vyrábalo predizolované potrubie aj do ďalších projektov na vzduchotechniku a tzb.
„Úspešné zrealizovanie projektu Nexen Tire II. etapa a súbežných projektov umožnilo zakúpenie najmodernejšieho stroja na výrobu predizolovaného potrubia ( tiež nazývaného Predizol) a včasné zazmluvnenie viacerých dodávateľov na dodávky materiálov k tomuto potrubiu“, uviedol obchodný riaditeľ Branislav Džumelja. Realizáciu na stavbe Nexen Tire zabezpečoval Martin Urban z Luwexu, ktorý sa podieľal aj na tzb v prvej etape pre tohto klienta, spolu s kolegom Ladislavom Bolekom.

Bratislava 2

Nová Rožňavská 134/A
821 04 Bratislava
Slovenská republika
T: +421 905 771 883
E: boris.cukan@gremi.com

Zobrazit na mape