Eltek Energy Slovakia logo

PRÍPADOVÁ ŠTÚDIA
EPC PROJEKT ČISTÉHO PRIESTORU

BIOMIN, a.s.

Producent liekov a  doplnkov v  GMP kvalite
Potočná 1, 919 43 Cífer

https://bio-min.sk/

Prípadová štúdia BIOMIN Cífer od Gremi Klima

ZNÍŽENIE SPOTREBY
ZEMNÉHO PLYNU O

ZNÍŽENIE
SPOTREBY
ZEMNÉHO
PLYNU O

24,7 MWh/rok

ZNÍŽENIE SPOTREBY
ELEKTRICKEJ ENERGIE O

ZNÍŽENIE
SPOTREBY
ELEKTRICKEJ
ENERGIE O

9,0 MWh/rok

ZNÍŽENIE PRODUKCIE
EMISIÍ CO2

ZNÍŽENIE
PRODUKCIE
EMISIÍ CO2

6,92 t/rok

Prírodný vápnik zo Slovenska

Slovenská firma so svetovým patentom. To je BIOMIN a. s., spoločnosť, kde sa spojili roky skúseností našich predkov a moderné technológie. Výsledkom je unikátna technológia, vďaka ktorej už niekoľko desaťročí vyrábajú jedinečný produkt – prírodný vápnik z vaječných škrupín.

Zadanie

Spoločnosť bola od svojich start-upových začiatkov až dodnes umiestnená v budove v  Cíferi postavenej v  rokoch 1990-1992. V  roku 2018 sme boli oslovený navrhnúť a  zrealizovať sadu opatrení vedúcich k  zníženiu spotreby energie tak, aby prevádzka budovy spĺňala nielen limity a  predstavy doby realizácie opatrení, ale mala potenciál na ďalšie skvalitňovanie v  budúcnosti s  ohľadom na rozširovanie výroby.

Riešenie

A  tak sme v  spolupráci so spoločnosťou ENVIROS spracovali energetický audit a  následne aplikovali všetky navrhované opatrenia k  výraznej optimalizácii energetických a prevádzkových nákladov s  využitím prostiedkov z  vhodných výziev na predkladanie žiadostí o  nenávratný finančný príspevok z  operačného programu kvalita životného prostredia Európskych štrukturálnych fondov.

Štúdia okrem „bezbolestných opatrení“, ako je kompletná výmena osvetlenia, navrhovala aj nákladnejšie opatrenia ako rekonštrukciu obvodových konštrukcií budovy, výmenu zdroja tepla a  rekonštrukciu vykurovacej sústavy, ale hlavne rekonštrukciu vzduchotechniky. Naša spoločnosť realizovala inštaláciu nových vzduchotechnických jednotiek, rekonštrukciu vzduchotechniky a  nového inteligentného systému riadenia a  regulácie na vetranie baliarne, výrobnej haly a  laboratória.

Zaujala Vás naša prípadová štúdia?

Kontaktujte nás

10 + 6 =

Odoslaním tohto formulára dávam súhlas na spracovanie mojich osobných údajov podľa zásad GDPR.

Bratislava 2

Nová Rožňavská 134/A
831 04 Bratislava
Slovenská republika
T: +421 905 771 883
E: boris.cukan@gremi.com

Zobrazit na mape

Třinec

Polní 825
739 61 Třinec
Česká republika
T: +420 605 475 845
E: odsavani@gremi.com

Zobrazit na mape