Eltek Energy Slovakia logo

PRÍPADOVÁ ŠTÚDIA
DREVOSPRACUJÚCI PRIEMYSEL

DREVONAEXPORT, s.r.o.

Producent nábytkárskych polotovarov na báze dreva
M. Hodžu 1399/10, 960 01 Zvolen

http://drevonaexport.sk/

Prípadová štúdia DREVONA EXPORT Zvolen od Gremi Klima

INŠTALOVANÝ VÝKON ODSÁVANIA

45 kW

  • + vyššia účinnosť odsávania oproti pretlakovému odsávaniu
  • + nižšia spotreba elektrickej energie
  • + zmiernenie vplyvu prevádzky na životné prostredie
  • + využitie odpadu z  výroby na vykurovanie výrobných a  administratívnych priestorov
  • + optimalizácia výkonu odsávania

Moderná výroba nábytkárskych polotovarov na mieru

Značka DREVONA je na trhu od roku 1949 a  v  súčasnosti patrí pod túto značku viacero spoločností a  divízii. Od siete predajní s  nábytkom, cez výrobu nábytku až po export-import nábytkových polotovarov a  piliarských výrobkov. Jednou z  nich je aj spoločnosť DREVONAEXPORT, s.r.o., ktorá vyrába nábytkárske polotovary, dodáva veľkoplošné materiály na báze dreva, riešia atypické požiadavky na druh, formát a  dekor materiálu.

Zadanie

V  roku 2017 sa v spoločnosti DREVONAEXPORT, s.r.o. rozhodli postaviť nový výrobný závod v  Malužinej. Potrebovali zvýšiť kapacitu a  efektívnosť výroby, pružnejšie reagovať na požiadavky partnerov a  odberateľov, rozšíriť sortiment výrobkov a  v  neposlednom rade zmierniť negatívny vplyv na životné prostredie. Našu spoločnosť GreMi KLIMA oslovili s  požiadavkou navrhnúť komplexné riešenie odsávania, spracovania a  využitia drevného odpadu z  produkcie drevoobrábacích strojov a  zariadení.

Riešenie

Po analýze predpokladanej produkcie v  novom závode a vzájomných konzultáciách sme sa rozhodli namiesto bežného (pretlakového) odsávania drevného odpadu použiť nový systém podtlakového odsávania s  využitím inteligentných klapiek SMARTEYE, frekvenčných meničov a  optimalizácie odsávania. A  keďže požiadavka znela na komplexné riešenie, okrem podtlakového centrálneho odsávania sme navrhli aj okamžité spracovanie pilín pod filtračnou jednotkou GreFilt VAC umiestneným briketovacím lisom na brikety, ich dopravu do kotolne a  dodávkou nového kotla na biomasu FALCON.

Zaujala Vás naša prípadová štúdia?

Kontaktujte nás

2 + 15 =

Odoslaním tohto formulára dávam súhlas na spracovanie mojich osobných údajov podľa zásad GDPR.

Bratislava 2

Nová Rožňavská 134/A
821 04 Bratislava
Slovenská republika
T: +421 905 771 883
E: boris.cukan@gremi.com

Zobrazit na mape

Třinec

Polní 825
739 61 Třinec
Česká republika
T: +420 605 475 845
E: odsavani@gremi.com

Zobrazit na mape