Eltek Energy Slovakia logo

PRÍPADOVÁ ŠTÚDIA
ODPRAŠOVANIE OCELIARNE

U. S. Steel Košice

Hutnícky podnik
044 54 Košice

https://www.usske.sk/

Prípadová štúdia U. S. Steel Košice od Gremi Klima

ODSÁVACÍ VÝKON

450 000 m³/h

Tradičný výrobca ocele z východu Slovenska

U. S. Steel Košice je integrovaný hutnícky podnik s vyše 50-ročnou tradíciou. Materskou spoločnosťou je popredný svetový výrobca ocele – UNITED STATES STEEL CORPORATION 

Modernizovaná výroba na Slovensku s kapacitou 4.5 milióna ton ocele za rok zásobuje materiálom automobilový, obalový, stavebný priemysel, ale aj segment bielej techniky a energetiky. Košický závod zamestnáva takmer 11 000 ľudí.

Zadanie

Dokážeme skonštruovať systém na odprášenie v nepretržitej prevádzke oceliarskeho koncernu?

Riešenie

Naša dodávka zahŕňa výrobu a realizáciu filtračných zariadení na odsávanie prachu typu  Jet BAG. Tieto filtre sú vybavené automatickou regeneráciou plochých filtračných hadíc pomocou protiprúdu tlakového vzduchu. Samozrejmosťou je systém off-line regenerácie, ktorá umožňuje vysoko účinné čistenie filtračného média počas prevádzky odprášenia.

Filtračné zariadenia sú rozdelené do samostatných filtračných komôr s možnosťou OFF-LINE regenerácie počas prevádzky filtračného zariadenia. Tento systém regenerácie je vysoko účinný prevažne v spojení s filtráciou prachu v železiarňach. Tu sa často jedná o nutnosť nepretržitej prevádzky filtračnej technológie. Filtre sú vybavené vyhrievaním výsypky filtračného zriadenia a tepelnou izoláciou. Pre vynášanie prachu sú použité redlerové dopravníky našej výroby. Redlerové dopravníky sú taktiež vybavené systémom vyhrievania tak, aby sme zamedzili primŕzaniu prachu v ceste dopravy počas nečinnosti filtračnej technológie v zimných mesiacoch.

Z hľadiska prúdenia vzduchu vo vnútri filtra a tlakových strát filtračného systému je koncepcia filtračnej jednotky volená tak, aby prechádzajúca vzdušnina do filtračnej jednotky vstupovala vo vrchnej časti filtra a vystupovala prefiltrovaná v spodnej časti filtračného zariadenia. Prúdenie vnútri filtračných komôr smeruje zhora nadol, čo výrazne napomáha k odvádzaniu prachu do výsypky. Táto koncepcia znižuje tlakové straty filtračného média.

Zaujala Vás naša prípadová štúdia?

Kontaktujte nás

14 + 10 =

Odoslaním tohto formulára dávam súhlas na spracovanie mojich osobných údajov podľa zásad GDPR.