Vzduchotechnika Kvetinový dom Moravany pri Brne

Vzduchotechnika Kvetinový dom Moravany pri Brne

V objekte Kvetinový dom v Moravanoch pri Brne bolo zadanie vykonať rovnotlaké vetranie, fungujúce systémom odťahu znehodnoteného vzduchu z priestorov hygienického a technického zázemia a prívodu upraveného vzduchu (tepelne + filtrácia) do...