GreMi KLIMA s.r.o. favicona

Vzduchotechnika Kvetinový dom Moravany pri Brne

GreMi KLIMA

V objekte Kvetinový dom v Moravanoch pri Brne bolo zadanie vykonať rovnotlaké vetranie, fungujúce systémom odťahu znehodnoteného vzduchu z priestorov hygienického a technického zázemia a prívodu upraveného vzduchu (tepelne + filtrácia) do pobytových priestorov. Zaujímavosťou použitého systému je, že vďaka šikovnému rozdeleniu celého objektu do zón, prebieha ich prevetrávanie iba podľa aktuálnej potreby, s menšou VZT jednotkou.

Štatistiky realizácie:
Vykurovací výkon: 0,6 kW
Účinnosť rekuperácie: 95%
Výkon vzduchotechniky: 440 m³/h
Hlučnosť zariadenia: <40dB
Realizovala: GreMi KLIMA Brno VZT

Do strojovne v 1.PP bola na tento účel osadená nástenná jednotka od výrobcu ATREA s kapacitou 440 m³/h.Ovládanie vzduchotechnického systému zaisťuje digitálna autonómna regulácia cez protokol MODBUS s predpripravenou možnosťou ovládania cez webové rozhranie. Nástenný dotykový ovládač s farebným displejom je novinkou, ktorá bola na trh uvedená len niekoľko týždňov pred použitím na tejto stavbe. Zaujímavosťou použitého systému je, že vďaka šikovnému rozdeleniu celého objektu do niekoľkých zón prebieha ich prevetrávanie iba podľa aktuálnej potreby, a je teda možné využívať jednotku s nižšou kapacitou, čo sa prejavuje ako na obstarávacej cene, tak aj na úsporách v priebehu prevádzkovania objektu. Celý objekt je veľmi starostlivo architektonicky riešený a preto nebolo ľahké skoordinovať kompletizácia VZT napríklad so vstavaným nábytkom.
Avšak vďaka pružnosti, ktorú nám dovoľovala blízkosť stavby od našej firmy sa vždy všetko podarilo úspešne vyriešiť k spokojnosti klienta.

#vzduchotechnika #rekuperace #modbus

Vnútorná jednotka a výustka VZT. GreMi KLIMA Brno VZT

Vnútorná jednotka a výustka VZT. GreMi KLIMA Brno VZT

Vzduchotechnická jednotka Atrea v technickej miestnosti

Vzduchotechnická jednotka Atrea

Kvetinovy dom, Moravany pri Brne, Česko

Kvetinovy dom, Moravany pri Brne, Česko