GreMi KLIMA s.r.o. favicona

GreMi KLIMA, s.r.o.

Zelená energia cez fotovoltické elektrárne už aj v skupine GreMi

Fotovolticke panely pod uhlom umiestnené na streche výrobnej haly Arnold izolácie, obec Šišov.

Realizácia fotovoltickej elekrárne o výkone 99,9 kW

Žilina – Február 2023

Trendom v technickom zabezpečení budov vzhľadom na dnešné ceny energií a výšku inflácie je hľadanie optimálnych riešení, optimálnych vzt zariadení či tzb produktov. Ako celom musí ísť hlavne o optimálnu prevádzku zrealizovaného vzduchotechnického riešenia s cieľom čo najviac znížiť prevádzkové náklady budovy pri zachovaní vysokých štandardov zdravej budovy.

Na obrovský rast cien energií má byť v súčasnosti odpoveď zelená energia. O tej sa hovorí už roky, ale až teraz, keď sa to aj ekonomicky oplatí, sa dostáva do popredia. Kombinácia zelenej energie spolu s optimalizovaným vzt riešením dáva zmysel z pohľadu šetrenia prevádzkových nákladov.

Uvedený trend sa snažíme zachytiť aj v našej skupine. V rámci pobočky Žilina sme zrealizovali už druhú fotovoltickú elektráreň. Prvá napája rodinný dom a má výkon 10kW. Elektrickú energiu dodáva do domu od apríla 2022. Druhú fotovoltickú elektráreň sme nainštalovali v lete 2022 pre nášho dlhoročného klienta, nemeckú spoločnosť Arnold izolácie v obci Šišov. Elektráreň má výkon 99,9kW a bude dodávať elektrickú energiu pre výrobný závod spoločnosti, a taktiež pre chladiaci systém nainštalovaný našou spoločnosťou v minulosti.

Aktuálne máme rozpracovaných viacero podobných projektov na fotovoltickú elektráreň v kombinácií so vzduchotechnikou a chladením. V spolupráci s výrobnou prevádzkou na predizolované a spiro potrubie tak vieme klientovi poskytnúť komplexný a optimalizovaný balík na mieru.

Bratislava 2

Nová Rožňavská 134/A
831 04 Bratislava
Slovenská republika
T: +421 905 771 883
E: boris.cukan@gremi.com

Zobrazit na mape