Po udalostiach z februára 2022 prišla pobočka GreMi KLIMA Planá nad Lužnicí o 80% plánovaných tržieb. No inovatívne myslenie a tímový duch spravil z problému výzvu. Priniesli prvú inováciu, ktorú zrealizovali komplexne od návrhu koncepcie až po realizáciu vo veľmi krátkom čase len 6 mesiacov. Išlo o nápad venovať sa zelenej energií, konkrétne o jednotky úpravy plynu a zásobníky bioplynových staníc.

Druhou zaujímavou novinkou pobočky Planá nad Lužnicí sú kapotované motorgenerátory pre firmu Caterpillar určené na agregáciu, teda kompenzovanie výkyvov elektrickej siete. Unikátne sú jednak výkonom 11 motorgenerátorov o výkone 11MW ale taktiež protihlukovými opatreniami. „Protihlukové kapoty sú postavené na našom vlastnom vývoji použitých protihlukových panelov, systéme prevetrávania a konštrukčných detailoch, ktoré zaisťujú potrebné prevádzkové parametre,“ vysvetľuje Petr Mikeš riaditeľ pobočky Odštepný závod GreMi KLIMA Planá nad Lužnici.

Bratislava 2

Nová Rožňavská 134/A
831 04 Bratislava
Slovenská republika
T: +421 905 771 883
E: boris.cukan@gremi.com

Zobrazit na mape