GreMi KLIMA s.r.o. favicona

II. etapa Nexen Tire, Žatec, Česká republika

GreMi KLIMA

Vďaka skúsenostiam z I. etapy Nexen Tire v roku 2017 sme dokázali zvládnuť sťažené podmienky v druhej etape. Nakoľko celá stavba sa nevyvíjala podľa pôvodného harmonogramu, bolo preto ťažké v dostatočnom predstihu plánovať výrobu a závozy vzduchotechnického potrubia.

Štatistiky realizácie:
Použitá technológia: vzduchotechnické potrubie
Predizolované štvorhranné potrubie: cca 13 500 m²
Štvorhranné pozink potrubie: cca 2 800 m²
Kruhové pozink potrubie spiro: cca 3 800 m
Realizovala: Luwex a GreMi KLIMA Ružomberok

Zákazka bola náročná aj z pohľadu odlišného vedenia stavby juhokórejským generálnym dodávateľom. Vzt potrubia pre túto zákazku sa vyrábali vo výrobnej prevádzke GreMi KLIMA Ružomberok, ktorá v tom čase zakúpila nový, najmodernejší stroj na spracovanie materiálu na výrobu predizolovaného potrubia a predvídavo si zazmluvnila dodávky materiálov. V novodostavaných výrobných halách (7 hál a 2 sklady) druhej etapy Nexen Tire sme tak dokázali zabezpečiť dodávku a montáž vzduchotechnického potrubia: štvorhranné predizolované, štvorhranné pozink, kruhové pozink – spiro a príslušenstvo ako koncové prvky, regulačné prvky a ďalšie.
Dôležité bolo, aby potrubie bolo na stavbe vždy v správny čas, čo sa nám podarilo. Len objem predizolovaného potrubia v tejto etape predstavoval hodnotu viac ako štvrť milióna eur.

#vzduchotechnické potrubie, #predizol #spiro

Pohľad z leteckej perspektívy na celý závod Nexen Tire, Žatec, Česká republika

Letecký záber na závod Nexen Tire, Luwex a GreMi KLIMA

Pohľad na vzduchotechnicke potrubie zavesené vo výrobných halách a skladoch

Podstropné zavesenie vzt potrubia v 7 halách a 2 skladoch

Vzt potrubie na streche závodu Nexen Tire, Žatec, ČR

Vzt potrubie na streche závodu Nexen Tire, Žatec, ČR

Bratislava 2

Nová Rožňavská 134/A
831 04 Bratislava
Slovenská republika
T: +421 905 771 883
E: boris.cukan@gremi.com

Zobrazit na mape