GreMi KLIMA s.r.o. favicona

Vzduchotechnika Bory Bývanie 4A – Bratislava

GreMi KLIMA

Systém odvetrávania s MaR v Bory Bratislava

Pre klienta bolo dôležité nájsť spoľahlivého partnera na dokončenie stavby. Realizáciu tejto stavby bolo potrebné dôkladne skontrolovať po predošlej firme. Oslovil preto nás.

V projekte Bory Na Hrádzi – Bory Bývanie 4A v Bratislave sme boli oslovený klientom pre dokončenie stavby po neúspešnom výbere zhotoviteľa. Ten síce v pôvodnom obstarávaní akciu vyhral, ale nebol schopný ju zrealizovať. Tým, že s klientom dlhoročne spolupracujeme a realizovali sme aj predošlú etapu, vybral si nás pre dokončenie tejto stavby.

Štatistiky realizácie:
Celkový výkon MUB ventilátorov: 6 200 m³/h
Počet ventilátorov v garážach: 20 ks posuvné
Počet ventilátorov v garážach: 4 ks odvodné
Realizovala: GreMi KLIMA Prievidza

Na zákazke sme spolupracovali s pobočkou GreMi KLIMA Bratislava 1.
Išlo celkom o 3 objekty so spoločným suterénom, v ktorých sme realizovali odvetranie garáží, odvetranie sociálnych zariadení, odvetranie kotolní, odvetranie CHÚC. Na strechy objektov B1 a B2 sme umiestnili 2 ventilátory MUB 042 DN450 o výkone 3 100m³/h/ks. V spoločných garážach objektu A sme osadili 20ks posuvných ventilátor a 4 odvodné ventilátory, všetky značky Systemair. Pre predstavu na odvetranie sociálnych zariadení bolo použitých 640 ks ventilátorov. Súčasťou dodávky našej spoločnosti bola aj profesia MaR. Pre našu pobočku to bola prvá „veľká“ realizácia, ktorá ukázala, v ktorých oblastiach sme silní, a ktoré potrebujeme zlepšiť.
Zákazka bola úspešne odovzdaná a etapa bude čoskoro skolaudovaná a pripravená pre spokojné užívanie klientom.

#vzduchotechnika #kúrenie #MaR #vzduchotechnika bratislava

Vzduchotechnické potrubie a vzt jednotka na streche budovy

Nová vzduchotechnika a vzt potrubie Bory Bývanie 4, GreMi KLIMA.

Pohľad na podzemné garáže, vzt potrubie a ventilátory

Odvetranie garáži, rozvody vzt potrubia a ventilároty, GreMi KLIMA

Vizualizácia 3 objektov s vzt od GreMi KLIMA v projekte Bory Na Hrádzi Bratislava

Bory Na Hrádzi – vzduchotechnika od GreMI KLIMA