GreMi KLIMA s.r.o. favicona

Vzduchotechnika nových vysielacích priestorov Televízie ta3

GreMi KLIMA

Vzduchotechnika televízneho štúdia

Nové nájomné priestory ta3 bola zákazka pre dlhoročného partnera – spoločnosť Tehelné, a. s. (Grafobal Group). Nové priestory Televízie ta3 sú situované v budove Tower 5 bratislavského Národného futbalového štadióna. Klient požadoval v rámci realizácie presný termín odovzdania diela a úplnú funkčnosť celého systému, pretože už mal naplánované vysielanie septembrových parlamentných volieb.

Štatistiky realizácie:
Celkový chladiaci výkon: 195 kW
Celkový vykurovací výkon: 87 kW
Výkon havaríjneho vetrania: 15 300 m3/h
Realizovala: GreMi KLIMA Bratislava 1

Čo sa týka použitej technológie, výzvou bolo chladenie priestorov vrátane technologických častí, kde sme museli upravovať už jestvujúce hlavné rozvody budovy a navyšovať výkon v prípojných bodoch.
Najnáročnejšie bolo chladenie centrálnej serverovne, kde sú inštalované dve zariadenia presnej klimatizácie pripojené na zdroj chladiacej vody.
Zaujímavé riešenie sa použilo aj v rámci chladenia hlavného štúdia. Sú v ňom inštalované dve chladiace cirkulačné jednotky, ktoré zabezpečujú rovnomernú distribúciu chladu pomocou dýz umiestnených za digitálnym horizontom.
V rámci bezpečnosti bolo nevyhnutné dbať aj na požiarnu ochranu priestorov. Vzhľadom na typ priestoru sa zvolilo plynové hasenie, kde bolo našou úlohou odvetrať priestor po hasiacom zásahu pomocou ventilátorov umiestnených vo fasáde a na streche objektu.
Ostatné priestory nájomcu sú vetrané štandardne prostredníctvom centrálnej VZT jednotky, vykurované a chladené sú pomocou štvorrúrkových fancoilov.

#vzduchotechnika #chladenie #vykurovanie

Vzduchotechnika do nového televízneho štúdia TA3

Vzduchotechnika do nového televízneho štúdia TA3

Výduchy vzduchotechniky za digitálnym horizontom

Výduchy vzduchotechniky za digitálnym horizontom

Vzduchotechnická jednotka

Vzduchotechnická jednotka

Odvetrávanie vo fasáde budovy

Odvetrávanie vo fasáde budovy

Chladenie v kancelária Televízie TA3 s výhľadom na futbalový štadión

Chladenie v kancelária Televízie TA3

Vzduchotechnika v archíve Televízie ta3

Vzduchotechnika v archíve Televízie ta3

Bratislava 2

Nová Rožňavská 134/A
831 04 Bratislava
Slovenská republika
T: +421 905 771 883
E: boris.cukan@gremi.com

Zobrazit na mape