GreMi KLIMA s.r.o. favicona

Vetranie a chladenie tomografu – nemocnica Agel

GreMi KLIMA

Generálny dodávateľ RK Ademma si spoločnosť GreMi KLIMA vybral na základe skúseností s podobnými objektmi a taktiež pre úspešnú realizáciu v Ružomberku. Pobočka GreMi KLIMA Prievidza zrealizovala vetranie a chladenie priestorov CT pracoviska v Nemocnici Agel v Bánovciach nad Bebravou.

Štatistiky realizácie:
Chladiaci výkon: viac ako 40 kW
Počet vnútorných jednotiek: 10 ks
Výkon vzduchotechniky: 1 500 m3/h
Dĺžka Cu potrubia: 280 m
Realizovala: GreMi KLIMA Prievidza

Súčasťou investície boli okrem tomografu (CT) tiež inštalácie technológií v pľúcnej ambulancii, dennej miestnosti lekárov, serverovne a čakárne. Zaujímavosťou pri realizácií rozvodov vetrania bolo nutné zamedziť šíreniu RTG žiareniu. Túto požiadavku sa podarilo vyriešiť inštaláciou olovenej fólie na potrubie v mieste prestupu. Pri vetraní sme použili rekuperáciu, jednotku o výkone 1500 m3/h s priamym výparníkom a zvlhčovaním. Pri chladení sa použilo 10 vnútorných jednotiek. Zaujímavosťou je kruhová vnútorná jednotka s technológiou windfree v čiernom vyhotovení, ktorá je osadená vo vstupnom priestore. Táto jednotka bola požiadavkou investora vzhľadom na estetiku priestorov. Väčšina klimatizačných jednotiek bola použitá značky Haier.
Momentálne realizujeme pre rovnakého partnera nemocnicu vo Zvolene.

#vzduchotechnika #klimatizácia #vykurovanie

Kazetové klimatizácie a výustky vetrania ambulancií tomografu

Vetranie a chladenie v nemocnici Agel Bánovce n.Bebravou

Čierna kruhová jednotka klimatizácie

Čierna kruhová jednotka klimatizácie

Vonkajšie jednotky klimatizácií Haier

Vonkajšie jednotky klimatizácií Haier

Bratislava 2

Nová Rožňavská 134/A
831 04 Bratislava
Slovenská republika
T: +421 905 771 883
E: boris.cukan@gremi.com

Zobrazit na mape