GreMi KLIMA s.r.o. favicona

Vzduchotechnika pre prvú slovenskú biobanku, Martin

GreMi KLIMA

V biobanke v Martine sme realizovali technológiu vzduchotechniky

Technológia biobanky sa nachádza v čistých priestoroch, v ktorých je dôraz na presnú teplotu, čistotu a aj vlhkosť.
V októbri sme dokončili náročné práce v novostavbe prvej národnej biobanky pre zriedkavé a nádorové ochorenia Jesseniovej lekárskej fakulty UK. Budú sa v nej uchovávať už predtým diagnostikované vzorky pacientov z celého Slovenska v najmodernejších automatických systémoch pri uplatnení všetkých právnych a etických noriem.

Štatistiky realizácie:
Celkový výkon VZT jednotiek: 24 000 m³/h
Počet VZT jednotiek: 4 ks
Výkon tepelných čerpadiel: 750 kW
Dĺžka VZT potrubia: cca 600 m
Realizovala: GreMi KLIMA Žilina

„Aj takéto zložité technológie dokážeme udržiavať v správnom prostredí a chode tak, aby nedochádzalo k poškodeniu vzoriek, alebo personálu,“ hovorí Vladimír Hronský, technický riaditeľ.
Generálnym dodávateľom bola spoločnosť Adifex.
O technológiu čistých priestorov sa stará samostatná vzt jednotka o výkone 6 000 m³/h a rôznych chladiacich výkonoch pre jednotlivé vetvy. Ďalšou neoddeliteľnou súčasťou biobanky sú depozitáre biologických vzoriek, kde pre ich náročnosť podmienok muselo byť použitých viacero vzt jednotiek o výkone 11 000 m³/h, 4 000 m³/h a 3 000 m³/h. Ako zdroj tepla a chladu pre samotnú budovu boli použite tepelné čerpadlá vzduch voda.
„Po začatí realizácie nebolo jasné, ako bude chladená najhlavnejšia automatizovaná archivácia bio materiálu. Vďaka nášmu skúsenému tímu sme to zvládli v predpísanej kvalite, v termíne a k spokojnosti zákazníka,“ dodáva Vladimír Hronský.

#vzduchotechnika, #kúrenie, #klimatizácia, #tepelné čerpadlo, #čisté priestory

Pohľad na strechu so vzduchotechnickou jednotkou

Vzduchotechnická jednotka a vzt potrubie na streche biobanky

Pohľad na novú budovu biobanky v Martine

Jednotky vzduchotechniky a tepelných čerpadiel na streche biobanky

VZT zariadenia na streche biobanky

Tepelné čerpadlá Haier, vzduchotechniké jednotky a vzt potrubie