GreMi KLIMA s.r.o. favicona

Vzduchotechnika základnej školy v Častej

GreMi KLIMA

Na základnej škole v Častej sme v rámci jej rekonštrukcie riešili vetranie

Išlo konkrétne o vetranie kuchyne a jedálne, tried, sociálnych zariadení a spoločných priestorov. Špecifickým zadaním projektu bolo vetranie tried na základe CO snímačov a regulátorov prietoku vzduchu. Pre každú triedu bol navrhnutý samostatný prívod a odvod vzduchu, kde na rozvodoch boli inštalované regulátory prietoku vzduchu so servopohonmi, riadenými povelmi CO snímačov.

Štatistiky realizácie:
Chladiaci / vykurovací výkon: 50kW
Celkový VZT výkon: 15 000 m³/h
Regulátory prietoku vzduchu: 24 ks
Dĺžka VZT potrubia: cca 800 m
Realizovala: GreMi KLIMA Bratislava 2

V prípade zvýšenia koncentrácie CO v triedach sa regulátory otvoria, čo zabezpečí výmenu vzduchu. Pri návrate koncentrácie CO do hygienickej hodnoty, sa regulátory zatvoria. Na to, aby tento systém správne fungoval, boli dodané vzt jednotky Ventiair s reguláciou na základe konštantného tlaku. Pre vetranie kuchyne a jedálne bola navrhnutá vzt jednotka Atrea. Vetranie je rozdelené na kuchyňu a jedáleň. Prepínanie vetrania zabezpečujú zónové klapky so servopohonom, ktoré sú ovládané z regulácie vzt jednotky. V čase varenia sa vetrá kuchyňa, kde je odvod zabezpečený cez digestory, a v čase výdaja jedál je vetraná jedáleň cez vzt výustky. Pre úpravu teploty prívodného vzduchu boli vo všetkých prípadoch použité kondenzačné jednotky Haier. Na odvetranie sociálneho zázemia a skladov boli použité potrubné ventilátory. Chodba na NP je vetraná prostredníctvom lokálnej nástennej rekuperačnej jednotky.

#vzduchotechnika, #klimatizácia

Vzduchotechnika tried v ZŠ v Častá

Samostatný prívod a odvod vzduchu pre každú triedu.

Vzduchotechnická jednotka ZŠ Častá

Vzduchotechnická jednotka a vzt potrubie

Vzduchotechnická jednotka v ZŠ Častá

VZT jednotka v areáli ZŠ Častá

Klimatizácie Haier v ZŠ Častá

Na streche umiestnené klimatizácie Haier

Bratislava 2

Nová Rožňavská 134/A
831 04 Bratislava
Slovenská republika
T: +421 905 771 883
E: boris.cukan@gremi.com

Zobrazit na mape