GreMi KLIMA s.r.o. favicona

Výmena VZT izolácie McDonald´s Bratislava

GreMi KLIMA

Výmena izolácie vzduchotechnického potrubia v Bratislave

Pre zákazníka RESTON s.r.o. sme revitalizovali tepelnú izoláciu vzduchotechnického potrubia v rámci prevádzky McDonald‘s na streche budovy na námestí SNP v Bratislave. Servisné oddelenie pobočky GreMi KLIMA Bratislava 2 sa v rámci údržby a opráv postaralo o výmenu izolácie, ktorej poškodenie spôsobili vonkajšie klimatické vplyvy a tiež vtáctvo.

Štatistiky realizácie:
Celkový chladiaci výkon: 55 kW
Typ izolácie: minerálna vlna hrúbky 60 mm
Typ tepelnej izolácie: s oplechovaním
Rozsah VZT izolácie: cca 35 m²
Realizovala: GreMi KLIMA Bratislava 2

Kvôli poškodenej izolácii dochádzalo k degradácii VZT potrubia, čo malo za následok nielen únik množstva vzduchu do exteriéru, ale aj vysokých tepelných strát v zime a tepelných ziskov v lete. Tým neboli dodržané požadované a projektované parametre vzduchu v interiéri. Pôvodná kaučuková izolácia s hliníkovým polepom bola zdemontovaná a ekologicky zlikvidovaná. Na prevedenie novej izolácie bola použitá minerálna vata hrúbky 60 mm, ktorá bola voči vonkajším vplyvom ošetrená pozinkovaným plechom hrúbky 0,6 mm. Izolovanie prebiehalo v stiesnených podmienkach na streche budovy a o jej kvalitné prevedenie sa postarali odborníci na technické izolácie zo spoločnosti JKizolacie s.r.o.
Vďaka tejto obmene sa podarilo predĺžiť životnosť potrubia na dlhé roky dopredu a odstrániť nedostatky požadovaných parametrov vetrania.

#vzduchotechnika #izolácia

Pohľad na strechu s novým vzt potrubím, ktoré je zaizolované a oplechované

Nové vzt potrubie s izolácou a oplechovaním

 

Pohľad z boku na novú izoláciu vzt potrubia Mc Donald

Pohľad z boku na novú izoláciu vzt potrubia Mc Donald

Bratislava 2

Nová Rožňavská 134/A
831 04 Bratislava
Slovenská republika
T: +421 905 771 883
E: boris.cukan@gremi.com

Zobrazit na mape